Menu Đóng

Làm sao để giám sát tình trạng của PBX và sử dụng tài nguyên hệ thống

PBX Monitor cho phép bạn xem tình trạng các số EXT đang hoạt động, tình trạng các cuộc gọi vào, các cuộc gọi đi và trạng thái Trunk.

Khi sử dụng Resource Monitor và PBX Monitor, bạn có thể:

  • Xem dữ liệu đồng thời của một số từ bất kì máy tính nào.
  • Xem các biểu đồ thay đổi để phản ánh hoạt động hiện tại và hiển thị các giá trị cập nhật được cập nhật theo thời gian thực.
  • Theo dõi trạng thái extension hoặc trunk để tìm ra các vấn đề và bạn có thể chỉnh sửa extension/ trunks / conference trực tiếp qua màn hình.

Nếu bạn đang sử dụng Yeastar S-Series VoIP PBX, hãy sử dụng công cụ đồ họa PBX Monitor và Resource Monitor để đo hiệu suất của PBX của bạn là dễ dàng và hiệu quả.

Bảng điều khiển trong S-Series cho thấy một loạt các thông tin thống kê về hệ thống của bạn, chẳng hạn như:

  • Có bao nhiêu cuộc gọi đang hoạt động
  • Bao nhiêu Trunk đang hoạt động
  • Bộ nhớ CPU / bộ nhớ / lưu trữ / sử dụng mạng
  • Trạng thái thời gian hoạt động hệ thống của bạn

Bộ điều khiển PBX

Tổng đài PBX giám sát tình trạng của Extensions, Trunks, Concurrent Call and Conference. Trạng thái thời gian thực có thể giúp bạn giám sát nhanh chóng nếu EXT hệ thống hoặc Trunk đang hoạt động. Và bạn sẽ có thể gặp người kiểm duyệt hội nghị, bao nhiêu thành viên trong hội nghị, khi hội nghị bắt đầu. Thông tin về trạng thái sẽ được hiển thị khi di chuột qua.

Trạng thái Mở rộng
trạng thái mở rộng pbx

Trạng thái Trunk VoIP

voip-trunk-status

Bạn cũng có thể theo dõi tình trạng của FXO trunk, GSM / WCDMA trunk, BRI / E1 / T1 trunk, các cuộc gọi đồng thời, và hội nghị.

Quản lý tài nguyên

Giám sát tài nguyên cho phép bạn giám sát việc sử dụng phần cứng (CPU, bộ nhớ, lưu trữ và mạng) và tài nguyên hệ thống trong thời gian thực. bộ giám sát tài nguyên bao gồm bốn tab:

Thông tin
Hiển thị thông tin hệ thống, bao gồm sản phẩm, số sê ri, phiên bản phần cứng, phiên bản phần mềm, thời gian hệ thống, thời gian hoạt động vv

Mạng hiển
thị trạng thái mạng của hệ thống, bao gồm Địa chỉ MAC, Địa chỉ IP, Cổng, VPN Server, v.v.

Hiệu suất
Trình bày dữ liệu sử dụng tài nguyên. Đó là cách sử dụng bộ xử lý hiện tại. Thông tin của biểu đồ sẽ được hiển thị khi di chuột qua.

  • CPU: cung cấp biểu đồ diện tích sử dụng CPU
  • Bộ nhớ: hiển thị tổng thể bộ nhớ tiêu thụ; biểu đồ cột của Total Memory, Used, Buffer, Cache và Available.
  • LAN: hiển thị các Quy trình với Hoạt động Mạng, bao gồm Gửi và Nhận.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN YEASTAR

Add: 215/56 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Hotline: 1900 6069

Email: [email protected]