Menu Đóng

VoIP Gateways

Cổng VoIP của Yeastar thu hẹp khoảng cách giữa các mạng FXS, FXO, PRI, BRI, GSM, WCDMA và IP để giảm chi phí vận hành và mang lại sự tiện lợi của các mạch điện thoại truyền thống cho một loạt các hệ thống điện thoại VoIP của nhà sản xuất bao gồm Yeastar.

TA Series FXS VoIP Gateway

Các sản phẩm tiên tiến kết nối điện thoại di sản, máy fax và hệ thống PBX với mạng điện thoại IP và hệ thống PBX trên nền IP.

TA Series FXO VoIP Gateway

Kết nối đường dây điện thoại analog hoặc giao diện mở rộng PABX với mạng VoIP. Giải pháp tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy cho kết nối thoại từ văn phòng đến văn phòng.

producttwo

Analog Telephone Adapter

Cung cấp 1 hoặc 2 giao diện tương tự cho người dùng gia đình và doanh nghiệp nhỏ để chuyển đổi thiết bị tương tự hiện có sang mạng IP dựa trên chi phí hiệu quả.

productthree

TG Series VoIP GSM Gateway

Kết nối mạng GSM / WCDMA với mạng VoIP trực tiếp và hỗ trợ giao tiếp hai chiều: GSM / WCDMA đến VoIP và VoIP tới GSM / WCDMA.

TE Series E1/T1/PRI VoIP Gateway

Thu hẹp khoảng cách giữa các kết nối điện thoại ISDN như giao diện RJ-48c / T1 thông thường để cung cấp âm quay số cho hầu hết các hệ thống điện thoại VoIP PBX.

TB Series VoIP BRI Gateway

Cung cấp 2 hoặc 4 cổng BRI để tích hợp đường ISI BRI vào bất kỳ hệ thống VoIP nào hoặc cho phép bất kỳ IP PBX nào được kết nối với mạng ISDN.

productsix