Menu Đóng

Giải pháp tổng đài mềm mã nguồn mở Asterisk (Phần 4)

Giải pháp tổng đài mềm mã nguồn mở Asterisk (Phần 4)

Giải pháp sao lưu dữ liệu/khôi phục hệ thống tổng đài Asterisk khi có sự cố

Dữ liệu là xương sống của một tổ chức, không có dữ liệu tin cậy ta không thể làm việc được, dữ liệu liên tục được cập nhật và tăng trưởng về khối và lượng theo thời gian. Việc quan trọng là phải sao lưu backup chúng ra một nơi và để phục hồi chúng khi có sự cố xảy ra, bảo việc dữ liệu là việc thiết yếu để tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

a. Giải pháp backup đơn giản

Sao lưu máy chủ trung tâm : Một trong các cách để thực hiện việc này là sử dụng công cụ rsync. Bằng việc chỉ đồng bộ hóa những tập tin đã thay đổi so với lần sao lưu cuối cùng, việc sử dụng rsync sẽ tiết kiệm được băng thông. Trên máy chủ trung tâm sẽ có tiến trình định kỳ tự sao lưu nội bộ vào một thư
mục ở phần chia khác trên ổ cứng cục bộ và cũng sao lưu đồng bộ đến một máy chủ sao lưu
trong LAN qua phương thức Rsync & SSH.

“Ghost” máy chủ: Đĩa cứng của các máy chủ trung tâm cũng sẽ được ghost định kỳ 3 tháng/lần thông qua việc sửdụng công cụ ghost4linux và clonezilla. Các dữ liệu ghost này sẽ được lưu trữ ở một nơi khác
an toàn, để tránh trường hợp hỏa hoạn, thiên tai xảy ra tại khu vực trung tâm.

Sao lưu máy chủ từ xa : Máy chủ sao lưu dữ liệu từ xa. Việc bổ sung thêm một cơ chế sao lưu từ xa giúp đảm bảo trong trường hợp nếu hệ thống bị hỏa hoạn ở tại trung tâm, thì vẫn còn một hệ thống sao lưu bên ngoài giúp giảm thiểu tối đa rủi ro mất mát dữ liệu, và đảm bảo khả năng phục hồi hệ thống nhanh chóng.

Giải pháp dùng Amanda

Giải pháp backup Asterisk dùng Amanda

b. Giải pháp Cluster cho IP PBX dùng phần cứng Xorcom

Trong môi trường kinh doanh hiện nay rất nhiều các doanh nghiệp đã lựa chọn giải pháp kết hợp các máy chủ tạo thành các cluster giúp đáp ứng được các yêu cầu về khả năng an toàn, khả năng mở rộng, tính sẵn sàng mà các doạnh nghiệp đang cần. Khả năng sẵn sàng của hệ thống thông tin và của các chương trình ứng dụng là nhân tố rất quan trọng đối với các doanh nghiệp hiện nay. Việc ngừng hoạt động của một hệ thống có thể gây các hậu quả rất lớn mà ta có thể không ngờ tới.

Để thực hiện được việc đảm bảo việc hoạt động ổn định và liên tục không gián đoạn của hệ thống có rất nhiều các giải pháp từ đơn giản tới phức tạp áp dụng cả phần cứng và phần mềm như:
– Sử dụng dư thừa thiết bị phần cứng, phần mềm
– Tạo thành các bản sao

Tuy nhiên tất cả các điều đó chỉ giúp giảm các ảnh hưởng của sự cố tới sai sót đơn đối với các thiết bị hoặc một ứng dụng mà không cho phép tạo sự dư thừa với cả hệ thống. Đối với các hệ thống máy lớn các giải pháp xây dựng dư thừa hệ thống đã được ứng dụng từ rất sớm. Tuy nhiên chi phí của một hệ thống như vậy rất cao nhiều khi không thích hợp với điều kiện đầu tư của các doanh nghiệp.

Trong môi trường kinh doanh hiện nay rất nhiều các doanh nghiệp đã lựa chọn giải pháp kết hợp các máy chủ tạo thành các cluster giúp đáp ứng được các yêu cầu về khả năng an toàn, khả năng mở rộng, tính sẵn sàng mà các doạnh nghiệp đang cần. Cluster là một nhóm các máy chủ riêng biệt được kết nối với nhau nhằm cung cấp khả năng quản lý và chia sẻ các tài nguyên như một hệ thống duy nhất nhằm mục đích tăng khả năng hoạt động của toàn hệ thống.

Giải pháp Cluster cho IP PBX dùng phần cứng Xorcom

Giải pháp Cluster cho IP PBX dùng phần cứng Xorcom