Menu Đóng

Giải pháp tổng đài mềm mã nguồn mở Asterisk (Phần 3)

Giải pháp tổng đài mềm mã nguồn mở Asterisk (Phần 3)

Bảo mật tổng đài Asterisk

Bảo mật không chỉ là sự quan tâm của tất cả các doanh nghiệp, dịch vụ tài chính hay chính phủ mà còn là vấn đề mà bất kỳ ai cũng phải đối mặt và chú ý. Từ người dùng máy tính để bàn bình thường trong các phòng nghiên cứu đến các quản trị viên đang làm việc cho công ty lớn, tất cả đều hướng đến vấn đề an ninh máy tính.

Bảo mật tổng đài Asterisk

Một số tiêu chí trong việc bảo vệ mạng căn bản IP PBX

  • Bảo vệ an toàn cho dữ liệu chứa thông tin quan trọng khỏi các tấn công và truy cập không được phép. Dùng phương pháp mã hóa để ngăn người bên ngoài lắng nghe các cuộc hội thoại có thể làm giảm hiệu năng của cuộc gọi VoIP Cấu hình máy chủ IP PBX ngăn chặn tấn công SSH (Secure Shell) .
  • Phát hiện và ngăn chặn các dấu hiệu tấn công brute-force vào dịch vụ SSH: đăng nhập nhiều lần liên tiếp vào một hoặc nhiều tài khoản với mật khẩu không chính xác và giới hạn các địa chỉ IP được kết nối và đăng nhập vào dịch vụ SSH.
  • Xây dựng quy luật trong hệ thống tường lữa của máy chủ IP PBX cho phép các cổng dịch vụ được phép truy cập vào hệ thống.
  • Ngăn ngừa rookit, viruses, trojans, spyware tấn công vào hệ thống máy chủ IP PBX
  • Giảm thiểu, ngăn chặn nguy cơ tấn công từ chối dịch vụ (DoS) vào hệ thống. Tấn công DoS có thể ảnh hưởng đến tất cả các dịch vụ trong mạng IP. Hậu quả của tấn công DoS có thể làm giảm chất lượng dịch vụ hoặc nặng hơn có thể làm mất dịch vụ.
  • Tinh chỉnh các ứng dụng trên máy chủ IP PBX để máy chủ hoạt động nhanh, mạnh mẽ, hiệu quả và liên tục .