Menu Đóng

Giải pháp ghi âm cuộc gọi

Ghi âm cuộc gọi cho MyPBX U series có thể ghi âm tự động cho khách hàng dễ dàng nhất. Việc ghi âm cuộc gọi tự động phát hiện mỗi cuộc nói chuyện trên điện thoại và ghi lại tất cả các cuộc gọi trong và ngoài nước. Giám sát cuộc trò chuyện cho các mục đích khác nhau theo yêu cầu của doanh nghiệp của bạn và tận hưởng những lợi ích của việc tìm tòi, phát lại và quản lý tất cả các bản ghi âm cuộc gọi.

Lưu ý : Add-on  Ghi âm cuộc gọi là chỉ có sẵn trong MyPBX U100 , U200 , và  U300 . Tính năng ghi âm cuộc gọi được nhúng trong MyPBX U510 ,U510 , U520 , và tất cả các mẫu của S-Series VoIP PBX.

 Call_Recording
user_guide_icon