Menu Đóng

Cấu hình điện thoại IP nhanh bằng Auto Provisioning

Tự động cấu hình thiết bị(Auto Provisioning)

Chức năng Tự động cấu hình giúp bạn thiết lập nhanh các điện thoại IP và các Gateway Yeastar TA VoIP với số lượng lớn.

Sử dụng tính năng tự động cấu hình, bạn có thể cài đặt cấu hình tài khoản của điện thoại hoặc Gateway Yeastar  từ tổng đài IP Yeastar PBX. Khi cấu hình như vậy bạn có thể quản lý điện thoại hoặc Gateway của bạn một cách tập trung mà không phải cấu hình điện thoại từng cái một.

Phương pháp cấp phép tự động

Yeastar S-Series VoIP PBX hỗ trợ 2 phương pháp cung cấp:

 • PnP (Plug and Play) – áp dụng cho các cổng Yeastar và điện thoại IP hỗ trợ tính năng PnP.
 • DHCP – Các Gateway Yeastar và tất cả các điện thoại IP được hỗ trợ đều có thể sử dụng phương pháp này. Phương pháp này thường dành cho điện thoại cũ (từ một cài đặt PBX trước đó, ví dụ như Cisco hoặc Polycom) có thể được cung cấp thông qua phương pháp DHCP.

Phương pháp PnP

autop_pnp

 1. Cắm điện thoại / cổng vào cùng một mạng với PBX.
 2. Đảm bảo rằng tính năng PnP của điện thoại / cổng được bật.
 3. Định cấu hình điện thoại / cổng trên trang Tự động cấp phép .
 4. Nhấp vào Lưu và khởi động lại điện thoại / cổng.
 5. Điện thoại / cổng sẽ gửi một tin nhắn multicast trên mạng LAN khi khởi động.
 6. Tổng đài sẽ gửi URL cấp phép đến điện thoại.
 7. Tệp cấu hình tải xuống điện thoại từ URL, giải quyết và áp dụng cài đặt.

Phương pháp DHCP

Nếu điện thoại của bạn không hỗ trợ plug and play, bạn có thể sử dụng chế độ DHCP để thực hiện tự động cấp phép.

Lưu ý: Đối với cisco, điện thoại Polycom, bạn nên cung cấp điện thoại bằng chế độ DHCP.
autop_dhcp
 1. Tắt máy chủ DHCP trong mạng cục bộ của bạn.
 2. Bật máy chủ DHCP trong tổng đài S-Series Yeastar ( Cài đặt Hệ thống Bảo mật Dịch vụ ).

  Đảm bảo rằng PBX là máy chủ DHCP duy nhất trong mạng cục bộ của bạn.

 3. Đặt chế độ mạng điện thoại là “DHCP”.
 4. Định cấu hình điện thoại trên trang Tự động cấp phép .
 5. Nhấp vào Lưu và khởi động lại điện thoại.
 6. Tổng đài sẽ chỉ định một IP và gửi URL cấp phép đến điện thoại.
 7. Tệp cấu hình tải xuống điện thoại từ URL, giải quyết và áp dụng cài đặt.

Các nhà sản xuất và kiểu điện thoại IP được hỗ trợ

Sản xuấtMẫu điện thoạiPhương thức cung cấp tự động được hỗ trợ
Yealink
 • T19P-E2
 • T21P-E2, T23G, T23P, T27G, T29G
 • T40P, T41P, T42G, T46G, T48G, T49G, T41S, T42S, T46S, T48S
 • T58A, T58V, T56A, T52S, T54S
 • W52P, W56P, W60B
 • CP860, CP960, CP920
 • PnP
 • DHCP
Snom
 • 320, 710, 715, 720, 725, 760, 765
 • D120
 • D305, D315, D345, D375
 • D712, D715, D725, D745, D765, D785
 • M215 SC
 • C520-WiMi
 • PnP
 • DHCP
Grandstream
 • GXP1100, GXP1105, GXP1160, GXP1165

 • GXP1400, GXP1405, GXP1450

 • GXP1610, GXP1620, GXP1625, GXP1628, GXP1630

 • GXP2130, GXP2135, GXP2140, GXP2160, GXP2170

 • GXP2200

 • GXV3240, GXV3275

 • PnP
 • DHCP
Fanvil
 • C01, C400, C58 / C58P, C600
 • X3 / X3P / X3SP, X5 / X5G, X4, X5S, X2, X6
 • H2, H3, H5
 • PnP
 • DHCP
Htek
 • UC802, UC802T, UC803, UC803T, UC804, UC804T, UC804G, UC806, UC806T, UC806G, UC840, UC842, UC860, UC862
 • UC902, UC903, UC912, UC912G, UC923, UC924, UC924E, UC926, UC926E
 • PnP
 • DHCP
Tiptel
 • 3010, 3020, 3030
 • 3110, 3120, 3130
 • 3210, 3220, 3230, 3235, 3240, 3245, 3275, 3220XL
 • PnP
 • DHCP
Cisco
 • SPA301, SPA303
 • SPA501G, SPA502G, SPA504G, SPA508G, SPA509G, SPA512G, SPA514G, SPA525G2
 • DHCP
Polycom
 • VVX101, VVX201, VVX300, VVX310, VVX400, VVX500, VVX600, VVX601, VVX1500
 • IP321, IP331, IP335, IP450, IP550, IP560, IP670
 • DHCP
Alcatel
 • IP100, IP150, IP151, IP300, IP700G, IP1850, IP2015, IP251G, IP301G, IP701G, IP2115s
 • PnP
 • DHCP
VTech
 • VSP600A, VSP610A
 • VSP715A, VSP716A, VSP725A, VSP726A, VSP735A, VSP736A
 • VCS754A, VCS752
 • ET685
 • VDP650
 • PnP
 • DHCP
Akuvox
 • SP-R50P, SP-R52P, SP-R53P, SP-R55P, SP-R59P, SP-R55G, SP-R59G
 • SP-R63G, SP-R67G
 • VP-R47P, VP-R47G, VP-R48G, VP-R49P
 • PnP
 • DHCP
Panasonic
 • HDV100, HDV130, HDV230, HDV330, HDV430
 • PnP
 • DHCP
Escene
 • ES330-PEG, ES330-PEN, ES620-PEG, ES280-P, ES206-PN, ES205-PN
 • PnP
 • DHCP
Mitel
 • 6863i, 6865i ,, 6867i, 6869i, 6873i
 • DHCP
Univois
 • U6S, U1S, U3S
 • PnP
 • DHCP
Gigaset
 • Maxwell 2, Maxwell 3
 • Maxwell Basic
 • PnP
 • DHCP